Sebbersund vandværk I/S

bestyrelse

Formand
Erich Borup,
Håndværkervej 6, Sebbersund
9240 Nibe
23711851
Erichborup6@gmail.com
 
Næstformand
Bent Knudsen,
Engvej 7, Sebbersund
9240 Nibe
98355300
bbkhg@post5.tele.dk
 
Kasserer
Ernst Haase
Engvej 4, Sebbersund
9240 Nibe
40622129
ernsthaase@gmail.com
Sekretær
Hans Heidemann Lassen
St. Ajstrupvej 9, Sebbersund
9240 Nibe
98355484
Tilsyn vandværk
Peter Markussen
Brogade 25, Sebbersund
9240 Nibe
21674504
 


Forsyningsområde

(klik på kortet.....)

Vedtægter Vedtægter 01-04-2015
Persondatapolitik Persondata 2018
Vandtakst Takstblad 2021
     
Regulativ Sebber Vandværk Regulativ 8. juni 2015
     
Indvindingsmængde    
Indvindingstilladelse 24.500 m³/år  
Oppumpet vandmængde 19.168 m³/år (gennemsnit for seneste 5 år)
Afregnet med forbrugere 18.671 m³/år (gennemsnit for seneste 5 år)

Antal tilsluttede målere 253
Helårshuse 171
Sommerhuse 70
Restaurant 1
Minkfarme 3
Diverse 8

Vandbehandling
Der foretages ikke vandbehandling, det er det rene klare grundvand, der pumpes op, og leveres til forbrugerne.
 
Drikkevandets kvalitet i forhold til kvalitetskrav
Analyserapport Bygmestervej 1, 9240 Nibe 11-03-2021    
Analyserapport Bygmestervej 1, 9240 Nibe 11-03-2021    
Fiskervej 4, ledningsnet 31-08-2020    
Fiskervej 4, taphane 31-08-2020    
Analyserapport Brogade 3, 9240 Nibe 30-01-2020    
Analyserapport Sebbersund Vandværk 04-02-2020    
Analyserapport  Brogade 3, 9240 Nibe 30-01-2020    
Analyserapport  Navet 8, 9240 Nibe 09.10.2019    
Sebber Kirkevej 15, 9240 Nibe, 19-03-2019    
Sebbersund Vandværk, 14-11-2018    
St. Ajstrupvej 16B, 9240 Nibe, 14-11-2018    
Analyserapport St. Ajstrupvej 16 B, 9240 Nibe 14.11.2018    
Analyserapport 2 Navet 8, 9240 Nibe 14.09.2018    
Analyserapport Navet 8, 9240 Nibe 14.09.2018    
Analyserapport 07 marts 2018    
Analyserapport 24 oktober 2017    
Analyserapport oktober 2017    
Analyserapport marts 2017    
Analyserapport 2016    
Analyserapporter 2015    

Drikkevandets kvalitet
Drikkevandet der leveres ved hanerne, er af en god og sund kvalitet, set i forhold til gældende standarder.

Hvis du vil se mere om vandkvaliteten i vandet, som du får leveret fra Sebbersund Vandværk, kan du finde alle analyseresultaterne fra de første prøver i 1982 til i dag. De er registreret i Jupiter-databasen hos GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
Du finder nemt resultaterne ved at bruge Borger.dk
I søgefeltet skriver du : vandkvalitet. Nu viderestilles du til :Tjek din vandkvalitet.
Vælg: kommune, tryk : anlæg og skriv : Sebbersund. Søg.
Tryk på: Sebbersund vandværk. Nu vises alle prøver.
Når du trykker på: vis alle analyser for Sebbersund Vandværk, kan du - ved at trykke på den enkelte- se en kurve over alle resultater, f.eks hårdhed.