Generalforsamling Sebber Vejlaug
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for Sebber Vejlaug,
onsdag, den 21. juni 2021, kl. 19.00 i Kulturbrugsen, Brogade, Sebbersund
Læs indkaldelsen her ...

Netreferat
Referat af det seneste bestyrelsesmøde i Sebber Borgerforening.

Læs referatet her ...

Sebber Vandværk
De seneste drikkevandsanalyser er nu tilgænglig.

Se analyserne her...

Opstart motionscykelklubben
Onsdag d. 7/4 kl. 19 starter ny sæson for motionscykelklubben i Sebbersund.
Vi mødes ved Kulturbrugsen og cykler i moderat tempo i ca. én time.
Yderligere oplysning på 40622129 ( Ernst Haase)

Aktiviteter Sebber Borgerforening
Foråret står for døren, og vi glædes over at kunne tilbringe mere tid udendørs.
Forhåbentligt åbner regeringen for flere muligheder for fælles aktiviteter.
Se alle fællesaktiviteter her ...

Kørsel til Skt. Hans bål:
Der åbnes for kørsel af grene og greneaffald HVER WEEKEND i perioden
24.april- 30.maj. Der henstilles til, at grenene stables godt op.
Der må ikke køres græsafklip, jord eller andet affald til bålet.

UDSAT pga. Corona
Generalforsamling Sebber Borgerforening
Vi indkalder hermed til generalforsamling onsdag den 25.11.2020 kl. 19.00 i Kulturbrugsen, men vi har lidt udfordringer i forhold til Covid 19 og myndighedernes udmelding om forsamlingsforbud. Ny udmelding fra dem senest den 22. november vil være afgørende for om generalforsamlingen gennemføres eller udsættes.
Vi holder jer opdateret.
Se indkaldelse her ...

Byggesag Navet 50
Borgerforeningen har fået henvendelse fra nogle af byens borgere ang. byggeaktivitet på Navet 50 Aalborg kommune har givet byggetilladelse til opførsel af et sommerhus på nævnte adresse.
Vi har i dag afholdt møde med byggefirmaet, som oplyser, at der på nuværende tidspunkt er lagt sand ud på stien fra Navet 46 til Navet 50. Årsagen er, at der i den kommende tid skal kunne køres med lastbiler, som vejer op til 35 ton.
På arealet ud for Navet 50 ligger mængder af opgravet jord! Disse jorddynger vil blive lagt tilbage i byggefeltet, og hele det berørte område vil blive retableret.
Byggeperioden er planlagt fra nu og til jan. 2021. Der vil evt. også blive opstillet en skurvogn i byggeperioden.
Vi håber, at denne orientering besvarer jeres spørgsmål.
Mvh. bestyrelsen

Sebber Vejlaug
Sebber Vejlaug har fået henvendelse fra en borger, som ønsker bump for at sænke hastigheden på grusvejne. Det drejer sig mere specifikt om Fælledvej.
Borgeren ønsker bump for at mindske støv fra vejne og af hensyn til sikkerheden.
Læs mere her...

Borgerforeningen har nu en officiel Facebook side.


Smut til facebook her ...