Juletræstænding sendes online på Facebook
søndag d. 29. november kl. 16:00
Grundet ”corona nissen” kan du følge med, når juletræet tændes.
Se programmet her ...

UDSAT pga. Corona
Generalforsamling Sebber Borgerforening
Vi indkalder hermed til generalforsamling onsdag den 25.11.2020 kl. 19.00 i Kulturbrugsen, men vi har lidt udfordringer i forhold til Covid 19 og myndighedernes udmelding om forsamlingsforbud. Ny udmelding fra dem senest den 22. november vil være afgørende for om generalforsamlingen gennemføres eller udsættes.
Vi holder jer opdateret.
Se indkaldelse her ...

Byggesag Navet 50
Borgerforeningen har fået henvendelse fra nogle af byens borgere ang. byggeaktivitet på Navet 50 Aalborg kommune har givet byggetilladelse til opførsel af et sommerhus på nævnte adresse.
Vi har i dag afholdt møde med byggefirmaet, som oplyser, at der på nuværende tidspunkt er lagt sand ud på stien fra Navet 46 til Navet 50. Årsagen er, at der i den kommende tid skal kunne køres med lastbiler, som vejer op til 35 ton.
På arealet ud for Navet 50 ligger mængder af opgravet jord! Disse jorddynger vil blive lagt tilbage i byggefeltet, og hele det berørte område vil blive retableret.
Byggeperioden er planlagt fra nu og til jan. 2021. Der vil evt. også blive opstillet en skurvogn i byggeperioden.
Vi håber, at denne orientering besvarer jeres spørgsmål.
Mvh. bestyrelsen

Sebber Borgerforening og Kulturbrugsen inviterer alle i lokalområdet til foredrag i Kulturbrugsen i Sebbersund.
Foredraget er livestream fra Aarhus Universitet og starter kl.19
Første fordrag: Rejesen ud i rummet, tirsdag den 6. oktober
Se hele programmet her ...

Netreferat
Referat af det seneste bestyrelsesmøde i Sebber Borgerforening.

Læs referatet her ...

Sebber Vejlaug
Sebber Vejlaug har fået henvendelse fra en borger, som ønsker bump for at sænke hastigheden på grusvejne. Det drejer sig mere specifikt om Fælledvej.
Borgeren ønsker bump for at mindske støv fra vejne og af hensyn til sikkerheden.
Læs mere her...

Sebber Vandværk
Den seneste drikkevandsanalyse er nu tilgænglig.
Den er taget på selve vandværket.
Se analysen her...

Borgerforeningen har nu en officiel Facebook side.


Smut til facebook her ...